Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ΑΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη φιλοξενία και την υποστήριξη Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων της χώρας.

Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του ΕΚΕΑ και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της χώρας κατά στάδια, κατόπιν ιεράρχησης της αναγκαιότητάς τους και ανάλυσης των λειτουργιών που απαιτούνται. Η ιεράρχηση και ανάλυση πραγματοποιείται από το ΕΚΕΑ με την τεχνική συνδρομή και υποστήριξη της ΕΔΕΤ Α.Ε. Η ΕΔΕΤ διαχειρίζεται το σύνολο της διαδικασίας, την οποία δύναται να αναθέτει και ως έργο σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού.