Συνεργασία με την ομάδα JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) για το ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του και να προετοιμασθεί το έδαφος για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) η οποία θα έχει ριζικά διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ομάδας του JASPERS επισκέφθηκαν την Αθήνα και συναντήθηκαν με φορείς και διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ. Στις συναντήσεις εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνδρομής του JASPERS καταρχήν σε έργα των τομέων τεχνολογιών πληροφορικής, μεταφορών και περιβάλλοντος. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές με στόχο την κατάρτιση ενός προγράμματος δράσης συνεργασίας το οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Το JASPERS είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε χώρες της ΕΕ για την προετοιμασία μεγάλων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία.