Οι Adobe και Box αποφάσισαν να «ενώσουν» τις δυνάμεις τους προκειμένου να απλοποιήσουν και να μετατρέψουν σε μια ξεκούραστη εμπειρία την εργασία με ψηφιακά έγγραφα εντός των δομών μιας επιχείρησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν μια σειρά από ισχυρές νέες ολοκληρώσεις που συνδέουν απρόσκοπτα τις ροές εργασίας μεταξύ των Adobe Document Cloud, Adobe Sign και της ασφαλούς επιχειρησιακής πλατφόρμας συνεργασίας περιεχομένου της Box. Τα στελέχη των δύο πλευρών επισημαίνουν πως η ψηφιακή μεταβολή αποτελεί –πλέον – μια στρατηγική επιταγή για κάθε τομέα και κλάδο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το περιοδικό netweek και η BOUSSIAS διοργανώνουν το Συνέδριο Digital Business Transformation στις 30 Μαΐου. Σε αυτό, αναμένεται να αποτυπωθεί μια ολοκληρωμένη όσο και ολιστική εικόνα για την Ψηφιακή Επιχείρηση, ενώ την ίδια στιγμή θα παρουσιαστούν μεθοδολογίες, τεχνολογίες και πρακτικές που οδηγούν προς την επιτυχημένη εφαρμογή και ολοκλήρωσή του ψηφιακού μετασχηματισμού από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων που το έχουν κάνει πράξη.