Η Alcatel-Lucent Enterprise ξεκίνησε συνεργασία με την Ideal Electronics, ως κύριο διανομέα των προϊόντων της στην Ελλάδα.

Οι λύσεις της Alcatel-Lucent Enteprise διαθέτουν IP τηλεφωνικά κέντρα, call centers, συσκευές DECT, switches, routers, WiFi, κ.ά. και σε συνεργασία με την Ideal Electronics, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την διανομή και την υποστήριξη, μέσω του ήδη υπάρχοντος δικτύου πιστοποιημένων μεταπωλητών, δημιουργούν μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες συνεργασίες στο χώρο της τηλεπικοινωνίας και της δικτύωσης.