Η Audiovisual και η Centric συνεργάζονται μέσω Joint Venture που θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Ο κλάδος της διαδικτυακής ψυχαγωγίας εξελίσσεται ταχύτατα και πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι δύο εταίροι θα συνεισφέρουν σημαντική τεχνογνωσία, υφιστάμενες συνεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, που συνδυαζόμενα θα εξασφαλίσουν στο Joint Venture δυναμική παρουσία στην αγορά και την ανάπτυξη ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών με την ανάπτυξη πρωτότυπων λογισμικών (software) μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν τις συνέργειες που προκύπτουν στα παραδοσιακά δίκτυα διανομής και στον τομέα των video games στα οποία δραστηριοποιείται παραδοσιακά η Centric. Έτσι η επικείμενη συνεργασία των δύο εταιρειών αφορά τη διανομή από την Audiovisual των προϊόντων που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Centric στην Ελλάδα, μέσω δικτύου διανομής της πρώτης που περιλαμβάνει τα video clubs και λοιπά καταστήματα