Η Besecure σύναψε συνεργασία με την Qualys, που αφορά την παροχή υπηρεσιών Συμμόρφωσης με το πρότυπο PCI-DSS, Διαχείρισης Ευπαθειών και Ελέγχου Ασφάλειας Web Εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Besecure θα προσφέρει λύσεις ασφάλειας cloud και συμμόρφωσης από την Qualys, παρέχοντας παράλληλα τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης ευπαθειών σε εταιρικό επίπεδο.

Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την Qualys, η Besecure εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών Διακυβέρνησης Ασφαλείας, Διαχείρισης Ρίσκου και Συμμόρφωσης, προκειμένου να προσφέρει ελέγχους PCI ASV, εύκολη Υποβολή Ερωτηματολογίων Αυτοαξιολόγησης PCI (SAQ), υπηρεσίες Διαχείρισης Ευπαθειών, Web Assessment Services και υπηρεσίες Ελέγχου Web Εφαρμογών.