Η Byte συνεργάζεται με την Elorus για να παρέχουν από κοινού ένα νέο προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά.

Η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης που προσφέρουν οι Byte και Elorus προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε κάθε επιχείρηση, όπως μεταξύ άλλων, σημαντική εξοικονόμηση πόρων με την κατάργηση της έντυπης μορφή τιμολογίων, ταχύτητα με την αμεσότητα της online διαχείρισης, απόλυτη προσβασιμότητα με την αποθήκευση των αρχείων σε περιβάλλον cloud και φυσικά ασφάλεια. Παράλληλα, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμορφωθούν άμεσα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και να περάσουν σε νέα εποχή υπογράφοντας ψηφιακά τα παραστατικά τους μέσα από λύσεις συμβατές με όλα τα ισχύοντα προγράμματα πλοήγησης στο Web (browsers).