Η Nasa και η Cisco συνεργάζονται για τη δημιουργία της Planetary Skin, μίας online πλατφόρμας παρακολούθησης της αλλαγής του κλίματος, που θα συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο.

Βάσει της συμφωνίας Space Act, η NASA και η Cisco θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη του Planetary Skin, που θα συλλέγει και θα αναλύει δεδομένα από αισθητήρες που βρίσκονται σε δορυφόρους, στον αέρα, τη θάλασσα και τη γη. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για τη μέτρηση και επαλήθευση περιβαλλοντικών συνθηκών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο τον προσδιορισμό και την προσαρμογή στις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές.