Η d.d. Synergy Hellas, πιστοποιημένος συνεργάτης υλοποίησης έργων SAP, υλοποίησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο αναβάθμισης της έκδοσης του λογισμικού SAP από 4.6 C σε ECC 6.0 στον όμιλο PLIAS.