Η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. εταιρεία Epsilon Net υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η Epsilon Net έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός “Πανελλαδικού Δικτύου Συνεργατών ΕΣΠΑ” με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης προσφοράς υπηρεσιών για την κατάθεση επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Οι προτάσεις  των επενδυτικών σχεδίων μπορούν  να κατατεθούν σε όλα τα καταστήματα και τα Business Center της Τράπεζας Κύπρου και συγκεκριμένα σε περισσότερα από 160 σημεία σε Πανελλαδική κλίμακα.