Η Eurobank προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις τεχνολογικές της λειτουργίες και να προχωρήσει σε ψηφιακή μετάβαση, υιοθετεί μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα, που θα της παρέχει η Accenture στο πλαίσιο 10ετούς συμφωνίας συνεργασίας, για τις θυγατρικές της στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Ουκρανία.

Η συμφωνία αφορά υπηρεσίες Infrastructure as a Service (IaaS) οι οποίες θα υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες των 4 θυγατρικών εξωτερικού του ομίλου  Eurobank, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και βασικά τραπεζικά προϊόντα όπως, καταθέσεις και δάνεια, online banking, επεξεργασία συναλλαγών και υπηρεσίες χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Με αυτή τη συνεργασία, η Eurobank και η Accenture ενδυναμώνουν την μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία τους στο χώρο των Υποδομών Πληροφορικής και Επεξεργασίας Δεδομένων, με στόχο να διευκολύνουν  την ανάπτυξη και το πρόγραμμα Ψηφιακής Μετάβασης του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Accenture θα παρέχει υπηρεσίες τεχνολογικής μετάβασης σε υποδομές νέας γενεάς. Η νέα συμφωνία έχει σχεδιαστεί με στόχο να βελτιώσει περαιτέρω το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και να μειώσει ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη των υποδομών που παρέχονται στις θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου.