Διείσδυση της εν γένει τεχνολογίας σε κοντέϊνερ στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών προσπαθεί να πετύχει η Docker έπειτα από τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τους τομείς των πωλήσεων, της τεχνικής υποστήριξης, καθώς επίσης και του διαμοιρασμού γνώσης προς τους πελάτες data center της HPE. Στην «καρδιά» της προαναφερθείσας συνεργασίας βρίσκεται το Docker-ready πρόγραμμα server της τελευταίας. Μάλιστα, οι HPE servers αναμένεται να συνδυαστούν με το Docker Engine που βασίζεται σε Linux και την τεχνική υποστήριξη, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις-πελάτες να αναπτύξουν containerized εφαρμογές, οι οποίες θα είναι φορητές κατά μήκος του συνόλου των servers της HPE.