Συμφωνία συνεργασίας με την Crealogix Cooperates στον τομέα της ευρύτερης ψηφιακής τραπεζικής συνήψε η Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας οι δύο εταιρείες αναμένεται να παρέχουν μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων που θα απευθύνονται στους τομείς της τραπεζικής και των εν γένει χρηματοοικονομικών, οι οποίοι με τη σειρά τους αναπτύσσονται με βάση τους ρυθμούς και τις αρχές της ψηφιοποίησης. Οι HPE και Crealogix θα είναι σε θέση να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας που άπτεται του τομέα της ψηφιακής τραπεζικής: Από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την σύλληψη ιδεών και υπηρεσιών μέχρι τις κατάλληλες λύσεις, την ολοκλήρωση και τη λειτουργία. Πόσο μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία η αλλαγή στην συμπεριφορά των ίδιων των πελατών στους τομείς της επικοινωνίας και της εν γένει διάδρασης απαιτεί νέες λύσεις σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο όσο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στοιχεία, τα οποία απαιτούν την ύπαρξη σύγχρονων όσο και «ανοικτών» πλατφορμών τραπεζικής.