Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια λύση Virtual Desktop Infrastructure (VDI) η οποία θα μπορεί να εγκατασταθεί σε λιγότερο από μια ώρα σε μια πλατφόρμα HPE Hyper Converged 380, η Hewlett Packard Enterprise συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την Workspot.

Η τελευταία έχει καταφέρει να περιορίσει το πλήθος των modules που απαιτούνται για την εγκατάσταση λογισμικού VDI, μειώνοντας το χρόνο της εγκατάστασης, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση και εξαλείφοντας σε σημαντικό βαθμό τα συνολικά κόστη της IT υποδομής που σχετίζεται με την εγκατάσταση του VDI. Υπενθυμίζεται πως το Virtual Desktop Infrastructure «υπόσχεται» να απλοποιήσει τη διαχείριση του IT, ωστόσο μέχρι σήμερα έβρισκε εμπόδιο στο ζήτημα της ακριβής τιμής εγκατάστασης.