Συμφωνία συνεργασίας για τη διανομή των προϊόντων της Huawei στην ελληνική αγορά από το δίκτυο της Oktabit υπέγραψαν οι δύο εταιρείες. Η συμφωνία εντάσσεται στη παγκόσμια στρατηγική που ακολουθεί η Huawei για την ανάπτυξη της Διεύθυνσης Εταιρικών Πελατών της. To τμήμα Εταιρικών Πελατών της Ηuawei παγκοσμίως παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 25% και παγκοσμίως αποτελείται πλέον, από δύο κατηγορίες συνεργατών, τους μεταπωλητές πρώτου επιπέδου – Διανομείς και συνεργάτες προστιθέμενης αξίας και τους μεταπωλητές δευτέρου επιπέδου – «χρυσοί» και «αργυροί» συνεργάτες. Το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Σκανδιναβία, όπου εντάσσεται και η Ελλάδα απαρτίζεται από 200 άμεσους συνεργάτες/ πρώτου επιπέδου, 2.000 έμμεσους συνεργάτες/δεύτερου επιπέδου και 5.000 πιστοποιημένους μηχανικούς.