Συμφωνία για την ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας που στοχεύει να παράσχει πρόσβαση - σε πρώτη φάση σε μικρομεσαίες Ασιατικές λιανεμπορικές επιχειρήσεις - στην ισχύ των big data και των analytics υπέγραψαν οι IBM και MasterCard.

Συγκεκριμένα, μέσω της καινούριας συνεργασίας θα συνδυάζονται η υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων της IBM, Watson Analytics, με τα δεδομένα συναλλαγών της MasterCard προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις-πελάτες να αντιληφθούν τις τάσεις των εσόδων, τα μερίδια αγοράς, τα δημογραφικά στοιχεία και την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανιχνεύσουν και καταγράψουν τα στοιχεία μετρήσεων που σχετίζονται με την απόδοση που αφορούν τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Η εν λόγω υπηρεσία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην Σιγκαπούρη εντός του Απριλίου, ενώ οποιαδήποτε λιανεμπορική επιχείρηση που αποδέχεται MasterCard θα μπορεί να εγγραφεί σε αυτήν έναντι μιας μηνιαίας ή ετήσιας σταθερής συνδρομής. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών των δύο εταιρειών, η υπηρεσία αναμένεται να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.