Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη δραστική ενδυνάμωση του βαθμού αποδοχής του υβριδικού cloud, οι IBM και VMware αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας προκειμένου να βοηθήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να εκμεταλλευτούν και αξιοποιήσουν την ταχύτητα και τα όσα σχετίζονται με το οικονομικό σκέλος του cloud.

Με βάση τη νέα συνεργασία, οι επιχειρήσεις-πελάτες των δύο εταιρειών θα είναι σε θέση να εκτείνουν με ευκολία τον υφιστάμενο φόρτο εργασίας από τα on-premises software-defined data center στο cloud. Κι αυτό, καθώς οι IBM και VMware σχεδίασαν από κοινού μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει στους πελάτες τους αυτομάτως να κάνουν πρόβλεψη σε προπαραμετροποιημένα περιβάλλοντα VMware Software-Defined Data Center (SDDC), τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από VMware vSphere, NSX και Virtual SAN στο IBM Cloud. Αποτέλεσμα; Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύξουν φόρο εργασίας στο εν λόγω περιβάλλον υβριδικού cloud δίχως να απαιτείται κάποιου είδους τροποποίηση, χάρη στα κοινά μοντέλα ασφάλειας και δικτύωσης που βασίζονται στην VMware.