Η IBM και η HCL Technologies, πάροχος υπηρεσιών IT, ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την – από κοινού – δημιουργία λύσεων cloud που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η HCL θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα cloud της IBM, Bluemix, για να χτίσει εφαρμογές και λύσεις σε τομείς όπως το Unified Service Management και το IoT. Οι παροχές Unified Service Management θα βοηθήσουν τους πελάτες να διαχειριστούν τα πιο απαιτητικά και πολύπλοκα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών. Οι λύσεις IoT θα επιτρέψουν στους πελάτες να συλλέγουν και να ανταλλάσουν πληροφορίες από ένα δίκτυο φυσικών αντικειμένων που έχουν ενσωματωμένα ηλεκτρονικά, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα. Mέσω των πλατφορμών HCL MyCloud και DryICE η εταιρεία σχεδιάζει να παρέχει ευέλικτα cloud περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων λύσεων IaaS σε αποκλειστικά, αλλά και shared μοντέλα, για επιχειρησιακούς πελάτες.