Μια καινοτόμο συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο για την ανάπτυξη πρωτοποριακών εξ’ αποστάσεως λύσεων παρακολούθησης που θα στοχεύουν στην μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι κλινικοί ιατροί παρέχουν φροντίδα σε όσους ασθενείς πάσχουν από τη νόσο του Πάρκισον, εγκαινίασαν πρόσφατα η IBM και η Pfizer.

Η πειραματική προσέγγιση των δύο πλευρών αναμένεται να βασίζεται σε ένα σύστημα αισθητήρων, φορητών συσκευών και machine learning προκειμένου να παρέχεται πληροφόρηση στους κλινικούς ιατρούς και τους ερευνητές για τα συμπτώματα της ασθένειας σε πραγματικό χρόνο, ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Απώτερος σκοπός της κοινής προσπάθειας των IBM και Pfizer είναι να διασφαλιστεί ένας μεγαλύτερος όσο και περισσότερο ξεκάθαρος βαθμός κατανόησης για την εξέλιξη της ασθένειας, αλλά και την ανταπόκριση του ασθενούς απέναντι στην φαρμακευτική θεραπεία, έτσι ώστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι να διαθέτουν την κατάλληλη πληροφόρηση  ώστε να συνεπικουρηθούν οι περαιτέρω αποφάσεις για την θεραπευτική αγωγή και το σχεδιασμό των κλινικών ελέγχων.