Η Microsoft Ελλάς, στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, προχωράει σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Openfund (http://theopenfund.com).

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, η Microsoft Ελλάς θα προσφέρει σε άτομα με πρωτοπόρες επιχειρηματικές προτάσεις, που αναδεικνύονται μέσα από τις διαδικασίες του Openfund, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία της, το δίκτυο επαφών της και τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δράσης. Επιπλέον, καθώς η εν λόγω συνεργασία αποτελεί μέρος των δράσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, μέρος των δραστηριοτήτων του Openfund θα λάβουν χώρα εντός του χώρου αυτού.