Η Oktabit προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία Conceptum και αναλαμβάνει τη προώθηση των διαδραστικών πινάκων Αφής Teamboard και eBeam, εκπαιδευτικού λογισμικού και Voting Systems της εταιρίας Qwizdom που η Conceptum αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.

Στόχος της νέας συμφωνίας είναι η εξάπλωση του δικτύου διάθεσης των συγκεκριμένων προϊόντων και η ανταγωνιστική τοποθέτησή τους.