Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η πρώτη στο είδος της πλατφόρμα για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συνδέσουν με ψηφιακό τρόπο βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν σε διεθνές επίπεδο, συνήψαν πρόσφατα οι Oracle και General Electrics (GE).

Συγκεκριμένα, οι Oracle και GE Digital αναμένεται να αναπτύξουν και ενσωματώσουν συμπληρωματικές λύσεις κατά μήκος του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου. Από την πλευρά της, η GE Digital «συνεισφέρει» την πλατφόρμα Predix που με τη σειρά της συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και βιομηχανική εμπειρία σε μια Platform-as-a-Service (PaaS) η οποία αποσκοπεί στην ασφαλή κατανάλωση δεδομένων που προέρχονται από μηχανές σε ευρεία κλίμακα και μέσω της διαδικασίας ανάλυσης να παραδώσει με ταχύτατο τρόπο αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Όσο για την Oracle, θα συμμετάσχει στην εν λόγω συνέργεια με τις enterprise λύσεις της, συμπεριλαμβανομένων των Oracle Cloud Platform, Oracle Cloud, ERP, αλλά και τις εφαρμογές Supply Chain Management.