Η Oracle και η Intel προχωρούν σε συνεργασία τους για να επιταχύνουν την επιχειρηματική ετοιμότητα όσον αφορά το cloud computing, καθώς και για να το καταστήσουν πιο ασφαλές και αποδοτικό.

Επίσης, οι δύο εταιρείες θα καθορίσουν και θα εισάγουν πρότυπα που θα καταστήσουν ικανή την ευέλικτη ανάπτυξη στα ιδιωτικά και τα δημόσια cloud.

Το cloud computing είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εκτέλεσης προγράμματος και αποθήκευσης δεδομένων, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας μεγάλος αριθμός χρηστών, μέσα από τις τεχνολογίες του Internet. Με τη χρήση της τεχνολογίας Virtualization της Intel και των τεχνολογιών Grid Computing της Oracle, οι πελάτες των επιχειρήσεων μπορούν ήδη να εκτελούν λειτουργίες σε διαμοιραζόμενη υποδομή εντός του firewall που διαθέτουν.

Με αυτή τη βάση, οι επιχειρήσεις προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν ιδιωτικά cloud για τις εσωτερικές τους εφαρμογές και για να μπορούν να τα επεκτείνουν σε δημόσια cloud – πολλαπλών πελατών, με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, ευελιξίας και απόδοσης.