Η Printec ανακοίνωσε την ανάληψη υλοποίησης έργου διεθνούς βεληνεκούς με τίτλο «Η Ελληνική Σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης», για λογαριασμό του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Η εταιρεία συμμετέχει στην υλοποίηση ως επικεφαλής εταίρος ένωσης με τις εταιρείες Eurostar Α.Τ.Ε.Β.Ε. και Mentoring A.E. Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, η Printec αναλαμβάνει την υλοποίηση του διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System, LMS) του έργου, με σκοπό την υποστήριξη εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Παράλληλα η Printec θα παρέχει όλες τις αναγκαίες, υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος (παραμετροποίηση εφαρμογών, ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη κλπ.).