Συμφωνία συνεργασίας με την EMC σύναψε ο όμιλος της Profile προκειμένου να εμπλουτίσει το εύρος των προσφερόμενων λύσεων και προϊόντων που διαθέτει στους τομείς Content Management & Archiving, στα πλαίσια της πολιτικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες της.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Profile με την EMC, θα προσφέρεται ολοκληρωμένη εγκατάσταση και υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα της Profile με την αρωγή της EMC σε οργανισμούς που επιθυμούν την ανάπτυξη των εργασιών τους σε θέματα Content Management & Archiving.