Η Renault–Nissan Alliance θα συνεργαστεί με την Microsoft, αναπτύσσοντας από κοινού τεχνολογίες για «έξυπνα» αυτοκίνητα.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δικτυωμένες υπηρεσίες για αυτοκίνητα, βασισμένες στο Windows Azure, την πλατφόρμα cloud της Microsoft. Οι νέες λύσεις θα υποστηρίξουν τους οδηγούς στη διαδικασία πλοήγησης, στην προληπτική συντήρηση των οχημάτων, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυτοκίνηση. Επιπλέον, θα δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη mobile apps όπως και στην ανάπτυξη τεχνικών ασύρματης μεταφοράς δεδομένων. Η συνεργασία της Renault-Nissan με την Microsoft θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν γρηγορότερα καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο της αυτοκίνησης.