Συμφωνία συνεργασίας με την UPS προκειμένου από κοινού να μεταμορφώσουν τον ad hoc κόσμο της βιομηχανικής τρισδιάστατης εκτύπωσης σε μια αδιάλειπτη, on-demand διαδικασία κατασκευής από την παραγγελία μέσω της κατασκευής και της παράδοσης, συνήψε η SAP.

Μέσω της ολοκλήρωσης των διευρυμένων λύσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας της τελευταίας με το πρόσθετο δίκτυο βιομηχανικής παραγωγής και logistics της UPS, επιτρέπεται σε κάθε μεγέθους επιχείρηση να αποκτά πρόσβαση σε on-demand κατασκευή με το πάτημα ενός κουμπιού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τον εξορθολογισμό των αλυσίδων προμηθειών τους και ταυτόχρονα να βγάζουν τα προϊόντα στην αγορά ταχύτερα και με σαφώς πιο χαμηλό κόστος.