Η SAS ξεκινά συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) “Risk Management” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο είναι ο μοναδικός Ακαδημαϊκός Συνεργάτης στην νοτιοανατολική Ευρώπη του οργανισμού Global Association of Risk Professionals.

Το ΠΜΣ έχει ως κύριο σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, της αγοράς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για επαρκώς καταρτισμένα άτομα στις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η SAS συμμετέχει στο ΠΜΣ και προσφέρει 20 διδακτικές ώρες στους ακόλουθους τομείς Credit Scoring and the Business, The mechanics of Credit Scoring, Overview of Credit Risk Parameters (PD, LGD, EAD), Overview of SAS software environment, Credit Risk Modeling with SAS (PD, LGD, EAD) και Operational Risk Modelling with SAS.

Σε μία αγορά στην οποία τα πάντα αλλάζουν ταχύτατα, οι επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη από καταρτισμένα στελέχη στη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να αποκτήσουν ή/και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί επιτευχθεί με την έγκαιρη και ορθή λήψη αποφάσεων μέσα από τη διαχείριση κινδύνων (risk management) και τη δημιουργία γνώσης. Η διοίκηση του ΠΜΣ αφουγκραζόμενη αυτή την ανάγκη, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την SAS ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος να αποκτήσουν και την εμπειρική/πρακτική γνώση της διαχείρισης κινδύνων.