Στo πλαίσιo ανάπτυξης του δικτύου συνεργασιών του, το Hellenic American College προχώρησε σε συνεργασία με τη SiEBEN, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα νέων τεχνολογικών προϊόντων και λύσεων για προκλήσεις που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην εποχή μας.

Με εισηγήσεις τους τα στελέχη της SiEBEN παρουσίασαν πραγματικά case studies πελατών που αναδεικνύουν τα οφέλη από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι σπουδαστές του Hellenic American College επισκέφθηκαν τα γραφεία της εταιρείας όπου συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις με στελέχη διαφορετικών ειδικοτήτων και τμημάτων της εταιρείας. Και οι δύο πλευρές προγραμματίζουν μελλοντικές ενέργειες για την περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση των σπουδαστών.