Στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακής συμμαχίας τους από το 2011, η Siemens και η Atos συνεργάζονται στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Μαζί, παρέχουν στους πελάτες στη βιομηχανία κατασκευών και διεργασιών ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα ασφάλειας ΙΤ για την παραγωγή και το γραφείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται  κυμαίνονται από αξιολογήσεις ασφάλειας και εγκατάσταση προστατευτικών μηχανισμών, όπως firewalls, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των μονάδων παραγωγής και των γραφείων. Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απειλές για την ασφάλειά τους και να διασφαλίζουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους. Για τη διαχείριση της ασφάλειας, η Siemens και η Atos θα υποστηρίξουν, επίσης, τους πελάτες τους με μια σειρά προληπτικών υπηρεσιών για την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεχώς μεταβαλλόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο.