Η Syntax ορίστηκε επίσημος αντιπρόσωπος της WhiteHat Security, να μεταπωλεί και να υποστηρίζει την οικογένεια λύσεων διαχείρισης ευπαθειών σε websites και web applications «WhiteHat Sentinel» στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Η WhiteHat προσφέρει το WhiteHat Sentinel, μια Software-as-a-Service (SaaS) λύση πλήρους διαχείρισης ασφάλειας των website. Η λύση της WhiteHat Sentinel διενεργεί διαρκείς στατικούς (Sentinel Source) όσο και δυναμικούς (Sentinel PE, SE και BE) ελέγχους σε websites βοηθώντας τους οργανισμούς να προστατεύσουν την εταιρική τους φήμη, να συμμορφωθούν  με τα πρότυπα PCI DSS και να ελαττώσουν τους κινδύνους και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους για την ασφάλεια.