Η Telenavis και η On Line Data ακολουθώντας τα μηνύματα των καιρών αποφάσισαν να συνεργαστούν για να δώσουν στην αγορά το προϊόν TLP-Stolot.

Πρόκειται για τη συνεργασία των δημοφιλών προϊόντων των δυο εταιρειών, Telenavis Logistics Platform (TLP) και STOLOS, με στόχο τη μείωση του κόστους,
την ελευθερία στις επιλογές δρομολόγησης, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, τη μείωση των συνολικών χιλιομέτρων και τον έλεγχο των καυσίμων.

Η επιχείρηση, με τη χρήση του νέου αυτού προϊόντος, επιτυγχάνει την πλήρη διαχείριση των στόλων οχημάτων: από τον προγραμματισμό των δρομολογίων και την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο μέχρι την παρακολούθηση του κόστους συντήρησης των οχημάτων (από καύσιμα μέχρι ανταλλακτικά). Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει, σε πραγματικό χρόνο, στοιχεία τρέχουσας κυκλοφοριακής κίνησης στους δρόμους με παραμέτρους δρομολόγησης, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά τον προγραμματισμό της δρομολόγησης.