Η Info-Quest προχώρησε σε συνεργασία με τη Verbund, την πρώτη ιδιωτική εταιρεία διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης στην Ελλάδα.

Μέσω της συμφωνίας αυτής οι συνεργάτες της Info-Quest έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη χρησιμοποιώντας τα προγράμματα της Verbund τα οποία τους εξασφαλίζουν έκπτωση έως και 20% στο λογαριασμό του ηλεκτρικού τους ρεύματος.

Επιπλέον, το δίκτυο συνεργατών της Info-Quest διαθέτει στην αγορά τα προγράμματα της Verbund που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, μέσω των οποίων οι καταναλωτές  επωφελούνται σημαντικών εκπτώσεων και συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Verbund αναπτύσσεται δυναμικά στην ελληνική αγορά, εντάσσοντας συνεχώς νέα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα και υπηρεσίες στο portfolio της, καλύπτοντας κάθε εξειδικευμένη ανάγκη, από τον απλό καταναλωτή, έως τη μεγάλη επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η μεταφορά στο δίκτυο της Verbund γίνεται άμεσα, χωρίς να συνεπάγεται καμία επιπλέον επιβάρυνση, κόστος ενεργοποίησης, ή οποιαδήποτε αλλαγή στην υποδομή του δικτύου και του μετρητή.

Παράλληλα, η Verbund παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης  «Πράσινων Πιστοποιητικών», που εκδίδονται από την Αυστριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και διασφαλίζουν ότι για όση ενέργεια καταναλώνεται, άλλη τόση παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές.