Η Vodafone Germany, σε συνεργασία με τις Cisco και Chemring Technology Solutions, ολοκλήρωσαν δοκιμές για το πώς οι χρήστες smartphone μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στο internet μέσω WiFi ή σύνδεσης mobile data, χάρη σε μία νέα έξυπνη λύση mobile πρόσβασης.

Η καινοτόμος λύση έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες χρησιμοποιούν πάντα την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία πρόσβασης. Για να επιτευχθεί αυτό, η λύση μπορεί να εναλλάσσει μεταξύ WiFi και mobile δικτύου, ανάλογα με το ποια παρέχει την καλύτερη εμπειρία στον πελάτη, με βάση τον χρόνο και την τοποθεσία, καθώς και την κίνηση στα διαφορετικά δίκτυα. Η επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας πρόσβασης βασίζεται σε έξυπνους αλγόριθμους και κανόνες οι οποίο λαμβάνουν υπόψη την τοποθεσία, την ώρα και τωρινές μετρήσεις στο smartphone του χρήση. Επιπλέον, περιλαμβάνει προηγούμενα δεδομένα για τις συνδέσεις, που επιτρέπουν να ληφθεί υπόψη πι ενημερωμένα. Οι πελάτες μπορούν, επίσης, να ρυθμίσουν τις προτιμήσεις τους, ώστε, για παράδειγμα, να συνδέονται αυτόματα με το προτιμώμενο WiFi στο σπίτι ή στο γραφείο. Οι έξυπνες συσκευές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των κανόνων πολιτική, καθώς και για να εξασφαλίζουν την ποιότητα της σύνδεσης. Οι μετρήσεις στέλνονται στο δίκτυο με στόχο να αναγνωριστούν οι τάσεις των διαφορετικών hotspots.