Ο Γιώργος Πηλιανίδης, Collaboration Sales Specialist της Cisco Hellas για την περιοχή της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, μιλάει στο netweek και καταθέτει τρόπους με τους οποίους μία εταιρεία μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά και ανταγωνιστικότητά της μέσω της συνεργατικότητας.

netweek: Οι επιχειρήσεις, όπως και ο τρόπος που οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλάζουν. Ποιες είναι εκείνες οι κυρίαρχες τάσεις που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον μίας επιχείρησης σήμερα;
Γιώργος Πηλιανίδης: Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας και η επικοινωνία με τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή, συντελούν στην αποτελεσματική, οικονομική και έγκαιρη υλοποίηση ενός εταιρικού project. Ετσι, η εύκολη και ασφαλής χρήση του cloud, του video και web conferencing, μαζί με τη μεγάλη αύξηση των φορητών συσκευών smartphones και tablets, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον, όπου η επικοινωνία μπορεί να γίνεται άμεσα από οπουδήποτε, με οποιοδήποτε μέσο.

netweek: Πόση σημασία πιστεύετε ότι έχει η συνεργατικότητα για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης;
Γιώργος Πηλιανίδης:
Τα προϊόντα και οι λύσεις συνεργατικότητας (collaboration) μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μια επιχείρηση, όπου τα στελέχη συνεργάζονται ευκολότερα, αποφασίζουν γρηγορότερα, μοιράζοντας πόρους, περιορίζοντας τα λειτουργικά έξοδα και βοηθώντας στην παραγωγή καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων που διατίθενται έγκαιρα στην αγορά.

netweek: Σύμφωνα με την Gartner, η Cisco κρατά ηγετικό ρόλο σε διάφορους τομείς της αγοράς που σχετίζονται με την ενίσχυση της εταιρικής συνεργατικότητας, Πόσο, πιστεύετε, ότι έχουν συμβάλλει οι συνεργάτες σας σε αυτό;
Γιώργος Πηλιανίδης:
Το δίκτυο συνεργατών της Cisco είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τής επιτυχίας της και η συμβολή των συνεργατών είναι σημαντική στην ανάπτυξη και στη διάθεση ολοκληρωμένων κάθετων λύσεων για κάθε αγορά. Η Cisco διαθέτει  50.000 εξουσιοδοτημένους και 19.000+ εξειδικευμένους συνεργάτες, 150 συνεργάτες διανομείς και 84.000+ πιστοποιημένους από την Cisco εργαζόμενους. Επίσης, προστιθέμενη αξία στην προώθηση μίας ολοκληρωμένης λύσης δίνει μία εφαρμογή ή πρόσθετη υπηρεσία που αναπτύσσεται από τον μεταπωλητή, με αποτέλεσμα να προσφέρεται στους πελάτες μία ολοκληρωμένη λύση από ένα πιστοποιημένο μεταπωλητή.

netweek: Είχατε ποτέ κάποιο θέμα με τους συνεργάτες σας στην Ελλάδα;
Γιώργος Πηλιανίδης:
Οχι. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, η τεχνική κατάρτιση και η καθημερινή επικοινωνία διασφαλίζουν ένα ποιοτικό επίπεδο συνεργασίας. Η υποστήριξη της Cisco παρέχεται στους συνεργάτες μας τόσο σε τεχνικό, αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο, με κοινό στόχο την επιτυχία και το αμοιβαίο κέρδος.

netweek: Τι δυσκολίες συναντάτε σήμερα για την προώθηση των λύσεών σας στη χώρα μας, σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης; Μπορείτε να μας μιλήσετε για κάποιο μεγάλο project που υλοποιήσατε πρόσφατα;
Γιώργος Πηλιανίδης:
Σήμερα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις σε όλους τους τομείς γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή και με ένα ορίζοντα στο μέλλον που θα πιστοποιεί την ανάγκη τής επένδυσης σήμερα. Ο φόβος της αβεβαιότητας του αύριο, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ρευστότητας είναι σημαντικά προβλήματα και ανασταλτικοί παράγοντες στην ελληνική αγορά. Ενθαρρυντικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες, βλέπουμε έστω και μικρή κινητικότητα στις επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, έχουμε υλοποιήσει πρόσφατα αρκετά σημαντικά έργα collaboration, όπως για telepresence και videoconference, αλλά και έργα unified communications στον τραπεζικό τομέα, στις επικοινωνίες, στα Πανεπιστήμια κ.λπ. Εξάλλου, όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στο κοινό μας πιστεύω στη Cisco: ”Our value is not just in what we make. It’s in what we make possible”.