Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της που έλαβε χώρα χθες η Intralot παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά της, την πρόοδο ως προς τους στρατηγικούς στόχους της, καθώς και την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σωκράτης Κόκκαλης αναφέρθηκε στην παγκόσμια επέκταση της εταιρείας σε 32 χώρες και τις μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά των ΗΠΑ  και στην κερδοφόρο αγορά της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναλύθηκε η σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής του Ομίλου και οι στρατηγικές πρωτοβουλίες ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών.

Κεντρικός άξονας στρατηγικής είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς στην ψηφιακή εποχή,  ενισχύοντας την ηγετική θέση της εταιρείας ως αξιόπιστου συνεργάτη στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας.

Παράλληλα με τη συνολική ενίσχυση του EBITDA και των ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια του 2016, η INTRALOT πέτυχε την αναχρηματοδότηση του ομολόγου λήξης 2018 και ονομαστικής αξίας 325 εκατ. ευρώ, με ομόλογο ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ με λήξη το 2021 με σημαντικά βελτιωμένους όρους. Παράλληλα, αναχρηματοδότησε το διεθνές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2019 αυξάνοντας κατά 40 εκατ. ευρώ τις γραμμές δανεισμού.