Η Forthnet, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, γνωστοποίησε την επιστολή που έλαβε από τη μέτοχό της, Forgendo Ltd, κάτοχο του 41,27% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Forthnet, σε σχέση με το περιεχόμενό τους και συγκεκριμένα:

“Αναφορικά με τα δημοσιεύματα στον Τύπο που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη των βασικών μετόχων προς την Εταιρεία, η Forgendo επισημαίνει τα εξής: 1) Η Forgendo δεν σκοπεύει να μεταβιβάσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Forthnet και δεν έχει εισέλθει σε καμία συζήτηση σχετικά. 2) Στην τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση της Forthnet, η Forgendo δήλωσε σαφώς ότι η πρόθεσή της είναι να συμμετάσχει στην επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προκειμένου να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες κατά το χρόνο εκείνο οικονομικές συνθήκες.”