Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Intracom Holdings στην Παιανία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα του 2009 στις δραστηριότητες των εταιριών του ομίλου και η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου την τρέχουσα χρονιά.

 «Ο όμιλος παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί κατάφερε χάρη στο στρατηγικό σχεδιασμό του να πετύχει  αύξηση των πωλήσεων κατά 7,5%, αγγίζοντας τα 550 εκατ. ευρώ, και να παρουσιάσει σημαντική μείωση ζημιών στο τέλος της χρήσης σε σχέση με το 2008.» δήλωσε ο Δημήτρης Κλώνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου Intracom Holdings.

Ειδικότερα, για τους στόχους της hellas online, o Δ. Κλώνης τόνισε πως «έχει κατακτήσει τη 2η θέση στην αγορά αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου με 28,6% μερίδιο αγοράς, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της κατά 54% (€ 158 εκατ. το 2009) και παράλληλα ισχυροποιώντας τη λειτουργική της κερδοφορία με EBITDA στα € 20 εκατ. από € -2,7 εκατ. το 2008.

Για το 2010 προσβλέπει στο διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας, να κλείσει τη χρονιά με θετικό cash flow και να μεγιστοποιήσει τις συνέργιες της εμπορικής συνεργασίας με τη Vodafone για ολοκληρωμένες λύσεις σταθερής-κινητής και internet σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες». Σε ερώτηση μετόχου ο Δ. Κλώνης, απάντησε ότι «δεν είναι δυνατή η κερδοφορία καμίας εταιρείας του ομίλου να αντισταθμίσει την ζημία από τη HOL».

Στη γενική συνέλευση, η οποία έγινε χωρίς την παρουσία του Σωκράτη Κόκκαλη, αποφασίστηκε η μείωση των αποδοχών των κ.κ. Κόκκαλη και Δημητριάδη κατά 10%, όπως και των εντεταλμένων συμβούλων.