Το κορυφαίο κίνητρο επιθέσεων για φέτος δεν ήταν ο ακτιβισμός ή ο βανδαλισμός συστημάτων ηλεκτρονικών πληροφοριών αλλά η «επίδειξη των ικανοτήτων των εγκληματιών», κάτι το οποίο σχετίζεται συνήθως με τις προσπάθειες εκβιασμού στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με την 11η Ετήσια παγκόσμια έκθεση για την ασφάλεια υποδομών της Arbor Networks, το τμήμα υπηρεσιών ασφαλείας της NETSCOUT.

Παρόλα αυτά, το μέγεθος των επιθέσεων συνεχίζει να αυξάνει, καθώς η μεγαλύτερη επίθεση που αναφέρθηκε ήταν μεγέθους 500 Gbps, ενώ σημειώνεται ότι στα 11 χρόνια αυτής της έρευνας, το μέγεθος της μεγαλύτερης αναφερθείσας επίθεσης αυξήθηκε περισσότερες από 60 φορές. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των σύνθετων επιθέσεων με το 56% των ερωτηθέντων ανέφεραν επιθέσεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα από πολλαπλούς φορείς με στόχο τις υποδομές, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες, μια αύξηση κατά 14%. 93 τοις εκατό ανέφεραν επιθέσεις DDoS επιπέδου εφαρμογής. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια, το 19% των ερωτηθέντων παρατήρησαν επιθέσεις που στόχευαν τις cloud υπηρεσίες τους. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 29% πέρυσι και στο 33% φέτος. Πάνω από το 50% ερωτηθέντων ανέφεραν αστοχία των firewalls ως αποτέλεσμα κάποιας επίθεσης DDoS, μια αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με το 1/3 των συμμετεχόντων πέρσι.