Η καθοδική πορεία του δείκτη κλίματος στον τομέα ΤΠΕ συνεχίζεται, σημειώνοντας μείωση της τάξης των 15 μονάδων και διαμορφώνεται στις 46,9 μονάδες το δ’ τρίμηνο από 61,4 το προηγούμενο. Η νέα πτώση έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης να αγγίζει νέο ιστορικά χαμηλό ρεκόρ, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί.

 Η εξέλιξη αυτή φανερώνει την απογοήτευση που χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες την οικονομική δραστηριότητα στον τομέα ΤΠΕ ως συνέπεια της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της Χώρας. Άλλωστε, η συγκρατημένη συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τις δαπάνες τους αποδεικνύει τη διάχυτη ανασφάλεια και την απογοήτευση που επικρατεί με τις οικονομικές εξελίξεις.

Στην έντονη πτώση συμβάλλουν όλοι οι τομείς με το Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ να σημειώνει κατακόρυφη πτώση: α) Στις Υπηρεσίες ΤΠΕ οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφανίζονται ελαφρά μειωμένες, β) Στο Λιανικό Εμπόριο καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση όλων των εποχών, αντικατοπτρίζοντας τη γενικευμένη δυσαρέσκεια, γ) Στη Βιομηχανία ΤΠΕ ενισχύεται η απαισιοδοξία και ο δείκτης κλίματος κινείται εκ νέου καθοδικά και δ) Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση, καθώς και οι αντίστοιχες για τη Χώρα είναι αρνητικές.