Αξιωματούχοι των Η.Π.Α. θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα στη Βρυξέλλες με στόχο να αναζητήσουν υποστήριξη για τη νέα συμφωνία διατλαντικών μεταφορών δεδομένων.

Η συμφωνία έγκειται ακόμη στην έγκριση των κρατών-μελών της Ε.Ε. ώστε να εφαρμοσθεί επίσημα, ενώ παράλληλα πρέπει να εξεταστεί και από τις αρχές προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα, Πέμπτη, ο Max Schrems, ο Αυστριακός φοιτητής νομικής που «άνοιξε τον ασκό του Αιόλου» που οδήγησε στην ακύρωση της συμφωνίας Safe Harbour, θα συμμετάσχει σε ακρόαση για τη νέα συμφωνία Privacy Shield στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, μαζί με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. και των επικεφαλής των αρχών προστασίας δεδομένων των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι Ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν ασκήσει βέτο στη συμφωνία Privacy Shield, η άποψή τους, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 13 Απριλίου, θα εξεταστεί προσεκτικά για σημεία που μπορεί να επιτρέπουν ανεπαρκή προστασία από παρακολουθήσεις εκ μέρους των Η.Π.Α., κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή συγκεκριμένων μεταφορών δεδομένων.