Διοικητικά πρόστιμα 7.500.000 ευρώ στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε επέβαλε η ΕΕΤΤ για παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια.

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμο 2.000.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 5.000.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισμού, για το λόγο ότι η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. καθυστέρησε υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την παράδοση μισθωμένων κυκλωμάτων στην εταιρεία Ηellas On Line.

Σύμφωνα με την η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη λόγω της υπέρμετρης καθυστέρησης στην παροχή των κυκλωμάτων, η οποία επί της ουσίας ισοδυναμεί με άρνηση, είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί η HOL στα μάτια των εν δυνάμει πελατών της, κυρίως στην Περιφέρεια της Ελλάδος. Κύρια συνέπεια ήταν να απολέσει η HOL μεγάλο μέρος των πελατών της, αλλά και να μην καταφέρει να προσεγγίσει νέους, λόγω μη δυνατότητας να τους παράσχει εγκαίρως τις πωλούμενες και υποσχεθείσες ευρυζωνικές υπηρεσίες, προϋπόθεση των οποίων αποτελούσαν τα αιτηθέντα μισθωμένα κυκλώματα.

Eπίσης, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ στην εταιρεία ΟΤΕ. Α.Ε. λόγω μη συμμόρφωσής της με την Απόφαση Προσωρινών Μέτρων που έλαβε τον Ιούλιο του 2008, με την οποία καλούσε την ΟΤΕ Α.Ε. να προβεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας στην παράδοση τεσσάρων μισθωμένων κυκλωμάτων στην εταιρεία Ηellas On Line.