Στη σύσταση venture capital fund προχώρησε η εταιρεία Oxygen Capital Management, συμφερόντων της οικογένειας Ρέστη, σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και άλλους σημαντικούς Έλληνες επενδυτές.

Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην επίτευξη υψηλών μεσοπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους του, συμμετέχοντας μέσω αυξήσεων κεφαλαίου σε δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Έμφαση θα δοθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ψηφιακών μέσων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και εν γένει των ψηφιακών υπηρεσιών.

“Η έναρξη λειτουργίας του Oxygen TANEO NeoVentures, αν και πραγματοποιείται σε ένα εξαιρετικά δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων και την πεποίθησή μας ότι ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες υπάρχουν ευκαιρίες για επιτυχημένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά”, υποστήριξε ο Βίκτωρ Ρέστης με αφορμή τη σύσταση του fund.

Ο Νικόλαος Χαριτάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΝΕΟ, από την πλευρά του δήλωσε: “Η συνεργασία του ΤΑΝΕΟ με δυναμικούς Έλληνες επενδυτές, με στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, φιλοδοξούμε ότι θα αναδείξει άμεσα τις ανεξάντλητες επενδυτικές μας ευκαιρίες”.

Το νέο fund Oxygen TANEO NeoVentures, με υπό διαχείριση κεφάλαια που αναμένεται να ανέλθουν έως τα 30 εκατομμύρια ευρώ, είναι ήδη σε λειτουργία και διευθυντής επενδύσεων της διαχειρίστριας εταιρείας Οxygen Capital Management έχει οριστεί ο Σπύρος Τραχάνης.