Οι εξελίξεις στην τεχνολογία διαμορφώνουν μια νέα εικόνα στην επικοινωνία. Επικοινωνία χωρίς όρια, με ασφάλεια των δεδομένων και διασπορά της πληροφορίας μέσα από εταιρικά και κοινωνικά δίκτυα.

Με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, του Cloud και γενικότερα της  χρήσης του internet, η εταιρική πληροφορία βρίσκει διέξοδο σε πολύ μεγαλύτερο κοινό το οποίο αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο, ενώ, παράλληλα, αυξάνουν και οι απαιτήσεις για τη διαχείριση του (αυξανόμενου) όγκου πληροφοριών.

Η προσωποποίηση της πληροφορίας  και οι στοχευμένες ενέργειες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών θέτουν το νέο πλαίσιο στην επικοινωνία. Η πληροφορία συνδυάζεται με τις υπηρεσίες φωνής κάνοντας εύκολη την πρόσβαση σε αγαθά και πληροφορίες. 

Οι ανάγκες επικοινωνίας και πληροφόρησης καθώς και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται διαφέρουν ανά τμήμα και ειδικότητα ανάλογα με το έργο που εκτελείται. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τη σταθερή τηλεφωνία ή την ασύρματη για όσους κινούνται στα όρια του κτιρίου τους και με την  κινητή τηλεφωνία για όσους βρίσκονται και εργάζονται εκτός.

Η πληροφόρηση γίνεται κατά κύριο λόγο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τερματικά, φορητές συσκευές συλλογής δεδομένων PDA/EDA και smartphones. Όλες οι συσκευές «επιστρατεύονται» για την εισαγωγή, επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας στα σημεία όπου αυτή παράγεται ή εφαρμόζεται, ενώ μέρος της εταιρικής πληροφορίας αποτελούν τα κλειστά δίκτυα απομακρυσμένης επικοινωνίας (beepers, TETRA, Two ways Radios – walkie talkie),  για τις περιπτώσεις που απαιτείται  συντονισμός εργασιών ή φύλαξη χώρων.

Εταιρικές εφαρμογές όπως το ERP, CRM, WHMS, SFA, EX-VAN sales κ.α. συνυπάρχουν με προσωπικές εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, λίστες εργασιών, διαχείριση μηνυμάτων γραπτών ή ηχογραφημένων και καλούνται να  διαχειριστούν το καθημερινό έργο των χρηστών τους.

Η υποστήριξη και διαχείριση ανομοιόμορφου εξοπλισμού αποτελεί πονοκέφαλο για τα ΙΤ τμήματα των επιχειρήσεων  και η πρόκληση της συνένωσης  των δικτύων φωνής και δεδομένων -με βασική παράμετρο την ασφάλεια- και η ανάγκη για σύνδεση τόσο των πελατών στα εταιρικά δίκτυα  όσο και των εταιρικών χρηστών μέσω της προσωπικής τους καταναλωτικής συσκευής, προσθέτουν νέα θέματα στην διαχείριση του «B.Y.O.D» (Bring Your Own Device).

Η δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας υποστήριξης όλων  των παραπάνω εξασφαλίζει ασφάλεια στην πρόσβαση της πληροφορίας και δια-συνδεσιμότητα σε συστήματα που μέχρι σήμερα από την φύση τους ήταν διαφορετικά. Οι προσωπικές συσκευές γίνονται εταιρικά εργαλεία χάρη στην  ενοποίηση της σταθερής & κινητής τηλεφωνίας, τα τοπικά ασύρματα δίκτυα και τα Two way Radios (PBX-WiFi-2WR).

Η επίβλεψη όλων των συσκευών επιτυγχάνεται από ειδικό λογισμικό που υποστηρίζει «B.Y.O.D»  και με την νέα πλατφόρμες ασύρματης αρχιτεκτονικής WinG5, όλη η εταιρική επικοινωνία συνενώνεται σε μία συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάντα στη διάθεση των πελατών, των συναδέλφων και του προϊσταμένου τους με το πάτημα ενός πλήκτρου, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, με μικρό κόστος υλοποίησης και υποστήριξης. Το αποτέλεσμα είναι  η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των κερδών: «Anytime» – «Anywhere».

Η αύξηση των πωλήσεων αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο. Όλες οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να δηλώσουν την παρουσία τους και να αυξήσουν τη διείσδυσή τους στο καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα, προσπαθούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους με ταυτόχρονη συγκράτηση ή και μείωση   του κόστους λειτουργίας τους. Έτσι η επικοινωνία και η διαχείριση της εταιρικής πληροφορίας συναντώνται τόσο για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών λειτουργιών όσο και για την επικοινωνία με τους πελάτες / καταναλωτές.

Η σωστή διαχείριση και η ελεγχόμενη διάχυση της πληροφορίας, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς βοηθά  στην καλύτερη διαχείριση των πόρων, ενώ μειώνει σημαντικά και τους χρόνους ανταπόκρισης, (στη ζήτηση, τη λήψη αποφάσεων ή του συντονισμού και της εκτέλεσης έργου).

Η σωστή επιλογή συσκευών και επίβλεψης τους μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος λειτουργίας TCO της επένδυσης και γίνεται δυνατό εργαλείο για την ανάπτυξή των εταιριών. Η «τεχνολογία για την τεχνολογία» δεν είναι η λύση. Τα επιθυμητά αποτελέσματα έρχονται μόνο με τη ορθολογική χρήση της.