Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε την τάση να επικεντρώνουμε μόνο σε αυτό που «κάνουμε σήμερα», αντί να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθούμε «Σε τι πρέπει να εστιάσουμε για το μέλλον;». Αυτό το βήμα πίσω είναι στην πραγματικότητα το βήμα που θα μας φέρει πιο κοντά στην καινοτομία και θα απομακρύνει τον κίνδυνο της στασιμότητας.

Φυσικά, στις περισσότερες εταιρείες ο CIO δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων ούτε έχει τους πόρους να επενδύει σε πολλαπλές περιοχές της τεχνολογίας. Παρόλα αυτά πρέπει να θέτει στον ευατό του την παρακάτω ερώτηση: «Σε τι πρέπει να επικεντρωθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική ετοιμότητα του τμήματος Πληροφορικής αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρειας;».

Σε όλες τις εταιρείες οι άνθρωποι της Πληροφορικής επικεντρώνουν στη συντήρηση, την ενίσχυση και το «τρέξιμο» των εφαρμογών και των τεχνολογικών λύσεων. Διαχειρίζονται όλα όσα καθιστούν το τμήμα και την εταιρεία επιτυχημένα. Ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη σωστή ισορροπία των επενδύσεων. Ωστόσο, οι Διευθυντές Πληροφορικής, ως business leaders, έχουν την ευθύνη να σκεφτούν πώς οι επιχειρηματικοί πόροι θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία στο μέλλον.

Οι περισσότεροι σήμερα θυμούνται ακόμα τη ζωή πριν το Internet και επιλέγουν να μην γυρίσουν πίσω στην εποχή της αλληλογραφίας, εγκαταλείποντας το email. Ομως, η επόμενη γενιά που έρχεται από τα σχολεία στο εργασιακό περιβάλλον κινείται ήδη πέρα από το email και προς την online παρουσία (IM, text messaging, wiki’s). Και δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να περιορίζεται από το email? αντίθετα, λειτουργεί αξιοποιώντας τα εργαλεία του social networking.

Αυτή η γενιά θα αλλάξει τον τρόπο του επιχειρείν και οι εταιρείες καλούνται να είναι έτοιμες. Και για να συμβεί αυτό χρειάζονται καινούργια εργαλεία και ικανότητες, προκειμένου να μπορούν να καινοτομούν και να παρακολουθούν -αν όχι να πρωταγωνιστούν- τις εξελίξεις της παγκόσμιας κοινότητας.

Η ανάπτυξη της καινοτομίας δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των όσων προκύπτουν από τα πανεπιστήμια ή στις καινούργιες τεχνολογίες των εργαστηρίων. Αλλά πρέπει να «κοιτάζει» και όλα αυτά που εισέρχονται στον εργασιακό χώρο? τεχνολογίες που δεν είχαμε σκεφτεί ως εργαλεία, όπως το Facebook και το Second Life.

Ο σύγχρονος CIO οφείλει να εξετάσει κατά πόσο οι «hot» τεχνολογίες, εργαλεία και τάσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το μερίδιο αγοράς, να δημιουργήσουν πωλήσεις, να αυξήσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και να ενισχύσουν την απόδοση των υπαλλήλων. Αυτό δεν είναι κάτι νέο – η βελτίωση αυτών των περιοχών είναι οι στόχοι κάθε εταιρείας. Αλλά, τις περισσότερες φορές, οι λύσεις εστιάζουν στο παρόν και παραβλέπουν το μέλλον.

Το πόσο μακριά πρέπει να κοιτάζει ο CIO είναι το εύλογο ερώτημα που προκύπτει εδώ. Η απάντηση εξαρτάται από το ρόλο που το ΙΤ έχει σε κάθε εταιρεία. Και προφανώς, το ΙΤ δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο του επιχειρείν μιας εταιρείας μέσα σε μια νύχτα. Η καινοτομία όμως δεν πηγάζει μόνο από το «καινούργιο». Η καινοτομία προκύπτει κυρίως από την κατανόηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην αγορά και οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα. Η ανεύρεση και εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών θα βελτιώσει το επιχειρείν.