Τη σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα δύο Προεδρικά Διατάγματα που προωθήθηκαν από το γραφείο του Πρωθυπουργού και έχουν πάρει το πράσινο φως για τη νομιμότητά τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα συγκροτείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και θα στελεχωθεί από το μεταφερόμενο προσωπικό της εν λόγω γενικής γραμματείας. Κυβερνητικές πηγές, πάντως, αναφέρουν ότι πρόκειται περί σχεδίων που υποβλήθηκαν στο ΣτΕ για έλεγχο νομιμότητας, χωρίς να δεσμεύουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό.