Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότηση, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπέγραψε σύμβαση με την ένωση εταιρειών Altec Integration-OTS για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Συντήρησης Hardware-System Software και Εφαρμογών των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης)».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες καταγραφής-απογραφής εξοπλισμού, διαχείρισης παγίων, Help Desk, επανορθωτικής και προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού αποκατάστασης βλαβών εγγυημένου επιπέδου (SLA), Systems Management – Systems Administration, διαχείρισης διαμορφώσεων εξοπλισμού, Backup, προστασίας από ιούς. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 610.695 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.