Η Δοξιάδης Γραφοτεχνική ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια με τίτλο "Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ξηράς εμφανίσεως για το ΥΠ. Οικονομίας & Οικονομικών".

Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 683.536 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.