Η Cosmos υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το ΥΠΕΠΘ-Γενικά Αρχεία του Κράτους για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού".

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, scanner βιβλίων, απλούς σκάνερ, ρομποτικού συστήματος εγγραφής CD-DVD, εκτυπωτών laser, βιντεοπροβολέων και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 350 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορά για το διαγωνισμό είχε καταθέσει και η Pansystems.