Η Altec Integration υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων το έργο: «Προμήθεια εφαρμογής μηχανογράφησης των Ειρηνοδικείων της Χώρας».

Η ανάθεση έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, και αφού η επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά και κατακύρωσε το έργο στην Altec Integration. Tο κόστος υλοποίησης είναι 31.000 ευρώ.